DTR-03S MULTİMETRE

  • DTR-03S MULTİMETRE

Multimetreler bağlı oldukları sistemdeki yük veya yüklere ait gerilim, akım, frekans, görünür güç gibi elektriksel değerleri ve bunlara ait minimum, ortalama, maksimum ve demant değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır.

Teknik Çizim (Proje)