BKP Serisi Kontrol Panoları

  • BKP Serisi Kontrol Panoları

BKP kontrol paneli, 1-2 ve 3 pompalı hidrofor sistemlerinde, pompaların çalışma durumlarını, hata detaylarını ekran üzerinden izlemeye ve bu pompaları kontrol etmeye olanak sağlayan bir paneldir. Panel, özel olarak tasarlanmış bir ana kart ve 2X16 LCD ekran içerir. Bunlara ilave olarak; Genel Hata / Su Yok / Faz Hatası ledleri ile menü içerisinde gezinip ayar yapmaya imkan sağlayan Yukarı / Aşağı butonları, Şalter, Pompa çalışma ve otomatik çalışma uyarı ledleri ile birlikte SET / RESET / ESC butonlarıda bulunmaktadır. Sistem parametreleri Set / Esc / Yukarı / Aşağı butonları ile ilgili ayar menüsünden kolaylıkla yapılabilir.

Teknik Çizim (Proje)