Otomatik Testli Transferli Yangın Panoları TRF.OT Serisi

  • Otomatik Testli Transferli Yangın Panoları TRF.OT Serisi

  • Pano içerisinde 2 adet motorlu kompakt şalter ile kurulmuş sistem.
  • Tam otomatik dahili kurulmuş şebeke - jeneratör transfer ünitesi.
  • Şebeke elektriği kesilmesi durumlarında jeneratör start kontağı.
  • Otomatik Testli.
  • 16 bit mikroişlemcili tasarım.
  • 4x20 mavi ekranlı karakter LCD (Liquid Crystal Display).